Video
Hướng Dẫn Dark Souls#1 Cách lấy Astora's Sword
Hướng Dẫn Dark Souls#2 Cách lấy Crimson Armor set
Hướng Dẫn Dark Souls#3 Cách lấy Ring of Favor and Protection
Hướng Dẫn Dark Souls #4 Nhặt đồ xịn vào đầu game Part1
Hướng Dẫn Dark Souls#5 Nhặt đồ xịn vào đầu game Part2
Hướng Dẫn Dark Souls#6 Hãy cùng đi tới Depth
Hướng Dẫn Dark Souls#7 Những thứ nên làm trước khi đến Blight Town
Hướng Dẫn Dark Souls#8 Đánh hội đồng boss trong Blighttown
Hướng Dẫn Dark Souls Special Ep1 hướng dẫn system trong game
Hướng Dẫn Dark Souls#9 Boss fight trong Darkroot Garden
Hướng Dẫn Dark Souls#10 Cày Sen's Fortrest nào
Hướng Dẫn Dark Souls#11 Anor Londo chết tiệt Part 1
Hướng Dẫn Dark Souls#11  Quelagg là của ta part 2
Hướng Dẫn Dark Souls#12 The Four King và Showoff cuối năm
Hướng Dẫn Dark Souls#13  Catacomb chết tiệt với Pinwhel chết tiệt nốt
Hướng Dẫn Dark Souls#14 Mini Boss Hunting
Hướng Dẫn Dark Souls#15 Idiot Black Hydra
Hướng Dẫn Dark Souls#16 Cùng Hấp Nito Thối
Hướng Dẫn Dark Souls#17 Duke's Archive Tốn thời gian ghê
Hướng Dẫn Dark Souls#18 Làm gỏi đuôi không vảy thôi
Hướng dẫn Darksouls #19 Moe moe boss
Hướng dẫn Darksouls #20 Abyss Walker My Dic*
Hướng dẫn Darksouls #21 Kalameet the gỏi nóng
Hướng Dẫn Dark Souls#22 Magnus VS cuttie Sif
Hướng Dẫn Dark Souls#23 My comrade Solaire
Hướng Dẫn Dark Souls#24 My Bed is come from Chaos
Hướng Dẫn Dark Souls#25 This is the end goodbye my friends
50 điều bạn có thể chưa biết ở Darksouls #1
50 điều bạn có thể chưa biết ở Darksouls #2
Bonus Darksouls  Opening Vietsub by BboyThangBig
Dark Souls song - Lordvessel - by Tanooki Suit - Vietsub by BboyThangBig
Dark Souls : Prepare Edit
ions [4GB]